Nepříliš chytrý blog Od programování po jezevce

28Zář/130
Dart

Webové aplikace v Dartu a TypeScriptu – diplomová práce

dart_typescript

Před několika týdny jsem napsal diplomovou práci na téma Skriptovací jazyky pro tvorbu webových aplikací. V práci se věnuji především použití Dartu a TypeScriptu na poli webových aplikací.

Několik známých vzneslo požadavek na to, abych zpřístupnil svou práci online, takže tady je.

V teoretické části se věnuji problematice skriptovacích jazyků obecně. Praktická část je rozdělena na dvě další části, kde jedna je zaměřena na použití Dartu a TypeScriptu na serveru a druhá jejich použití na klientu.

Skriptovací jazyky pro tvorbu webových aplikací

Celý článek …