Nepříliš chytrý blog Od programování po jezevce

28Zář/130
Dart

Webové aplikace v Dartu a TypeScriptu – diplomová práce

dart_typescript

Před několika týdny jsem napsal diplomovou práci na téma Skriptovací jazyky pro tvorbu webových aplikací. V práci se věnuji především použití Dartu a TypeScriptu na poli webových aplikací.

Několik známých vzneslo požadavek na to, abych zpřístupnil svou práci online, takže tady je.

V teoretické části se věnuji problematice skriptovacích jazyků obecně. Praktická část je rozdělena na dvě další části, kde jedna je zaměřena na použití Dartu a TypeScriptu na serveru a druhá jejich použití na klientu.

Skriptovací jazyky pro tvorbu webových aplikací
Obsah práce
 • Úvod
 • Skriptovací jazyky
 1. Rozdělení programovacích jazyků
  1. Jazyky se statickým / dynamickým typovým systémem
  2. Systémové / skriptovací programovací jazyky
  3. Dynamické programovací jazyky
  4. Běžně používané skriptovací jazyky
   1. PHP
   2. Python
   3. JavaScript
  5. Transpilery
  6. Dart
   1. Vývoj jazyka
   2. Základní rysy, paradigma
   3. Přínosy
   4. Vývojová prostředí
  7. TypeScript
   1. Vývoj jazyka
   2. Základní rysy, paradigma
   3. Přínosy
   4. Vývojová prostředí
 2. Testování softwaru
  1. Funkční testování
   1. Unit testy
   2. Integrační testy
   3. Systémové testy
   4. Akceptační testy
  2. Výkonové testování
 • Dart a TypeScript
 1. Předmět praktické části
 2. Použití na serveru
  1. Webový server
  2. Operace se systémovými prostředky
  3. Práce se sítí
  4. Používání sdílených prostředků
  5. Možnosti automatizace
  6. Používání externích knihoven
  7. Testování
  8. Test výkonu
 3. Použití jako klientský skriptovací jazyk
  1. Manipulace s DOMem
  2. Práce s DOM událostmi
  3. Komunikace se serverem
  4. Používání externích knihoven
  5. Testování
 • Závěr

Pokud zbude čas, chtěl bych práci rozepsat do několika článků. Jestli vám však nevadí koncept školní práce, přeji příjemné počtení. Snad mé snažení padne na úrodnou půdu.